....Dette er bilder jeg har malt med
venstre hånd og i blinde....

Jeg har malt et bilde pr dag i 21 dager.

Når jeg maler med venstre hånd og i blinde oppøver jeg den høyre hjernehalvdels kreativitet. Det foregår en krysskobling.

...Før hver utstilling starter jeg i god tid med
 en slik øvelse og mystiske ting skjer...

Del denne siden